BIBLIOTHECA PHILOSOPHORUM MEDII AEVI CATALONIAE

A l’edat mitjana, molts mestres que estudiaren, residiren o ensenyaren en els territoris de parla catalana foren escolàstics ben preparats, capaços d’intervenir amb competència doctrinal en els grans debats de l’època. En edicions trilingües llatí-català-anglès, la col·lecció n’ofereix els textos més importants.

EXEMPLARIA SCHOLASTICA

Una miscel·lània que aplega la varietat d’interessos que tenien els medievals i la diversitat d’apreciacions que en fan els estudiosos actuals. Presenta doncs, obres significatives del món intel·lectual medieval juntament amb estudis rellevants sobre la cultura de l’edat mitjana. Tots el gèneres hi són acollits: poemes, tractats filosòfics, textos polítics, estudis de ciències naturals.


Traducció de l’obra llatina de Ramon Llull

L’obra intel·lectualment més ambiciosa de Ramon Llull —l’Art o combinatòria contemplativa de l’orant que raona sobre la fe cristiana— ens ha arribat sobretot en llatí. Tanmateix, l’edició crítica d’aquesta obra només és accessible als medievalistes. En edicions bilingües, la col·lecció vol posar-la a l’abast de tothom.