ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

Totes les informacions, elements, continguts, recursos, productes, materials, catàlegs, arxius, documents, serveis i altres que OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. posa a disposició dels seus usuaris en les seves pàgines web, d’ara endavant el material i/o servei, i la seva utilització estan subjectes als termes i les condiciones aquí establerts. El fet d’accedir a aquest lloc web i/o a les pàgines web OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. implica que accepteu totes i cadascuna d’aquestes condicions d’ús. OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. es reserva el dret de modificar periòdicament aquestes condicions si ho creu convenient. En aquest sentit, les condicions més recents són les que en determinen la utilització.
L’ús de qualsevol material o servei que contingui aquest lloc es farà segons les normes i les condiciones específiques de cada material o servei, a més a més de les normes que contenen aquestes condicions d’ús. L’incompliment de qualsevol de les condicions d’ús implica que no està autoritzat a accedir als materials i/o serveis continguts en aquesta pàgina web OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. i l’obligació de destruir qualsevol material que hàgiu descarregat, emmagatzemat en qualsevol format i/o imprès des d’aquesta pàgina web OBRADOR EDÈNDUM S.L.U.

DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Els materials i/o serveis d’aquesta pàgina web estan protegits per la normativa de propietat intel•lectual, industrial, i qualsevulga altra aplicable, de manera que qualsevol ús no autoritzat d’aquests materials o serveis pot implicar una violació d’aquestes lleis. Excepte pel que aquí hi indiquem expressament, ni OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. ni els seus proveïdors garanteixen de manera explícita o implícita cap dret sobre qualsevol patent, drets d’autor, drets de marques o informació de negocis confidencial pel que fa als materials o els serveis.
Llevat d’autorització expressa i específica, s’entendrà sempre que no hi ha cessió de drets de propietat intel•lectual, industrial o qualsevol altre que puguin derivar-se d’aquestes pàgines i que aquestes condicions sempre s’interpretaran a favor de la conservació i el manteniment dels drets d’ OBRADOR EDÈNDUM S.L.U.

ÚS DE LA INFORMACIÓ, MATERIALS I CONTINGUTS

Tot contingut d’aquesta pàgina web està protegit pels drets de propietat intel•lectual, industrial i/o qualsevol altre dret d’OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. Per això sempre que sigui possible d’acord amb la normativa i condicions d’ús aplicables solament podran fer-se servir i/o descarregar-se continguts i/o materials per a ús no comercials.
Qualsevol utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació donarà lloc a responsabilitats legalment establertes.
No està permès eliminar el copyright ni cap altre avís inserit en els continguts, materials, serveis, documents i informació o qualsevol altre.
OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. es reserva el dret de revocar en qualsevol moment l’autorització per veure, descarregar i imprimir els documents, continguts, materials, serveis i informació disponible en aquesta pàgina web.
En cap cas no hi ha autorització, ni cap cessió de drets d’utilització, modificació, enginyeria inversa, transformació, modificació sobre la maqueta, disseny, continguts, aparença, programació, software, configuració, logotips, marques d’aquesta pàgina web. Tots els elements d’aquesta pàgina web estan protegits per les lleis relatives al dret de propietat i no poden ser copiats, utilitzats, ni reproduïts ni en part ni en la seva totalitat.
En cap cap no es podran fer servir aquesta pàgina web per a activitats delictives, que atemptin contra els drets humans, o contra la propietat intel•lectual o industrial i en general per a usos que vagin contra la normativa vigent o els drets a tercers.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Excepte per tot allò que s’acordi per escrit o per allò que disposa la llei aplicable, tots els materials i/o serveis d’aquesta pàgina web es faciliten «tal qual», sense cap mena de garantia.
OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. no es fa responsable ni facilita cap garantia; l’usuari fa servir aquesta pàgina web, no tenint mai OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. responsabilitat sobre:
• els serveis i els productes satisfacin les vostres necessitats
• els serveis i els materials estiguin disponibles sense interrupció, siguin oportuns, segurs, o estiguin lliures d’errors
• els resultats que pugueu obtenir de fer-los servir siguin eficaços, exactes i precisos
• la informació sigui exhaustiva, completa, exacta i actualitzada. És de caràcter general i no aborda circumstància específiques.
• la qualitat de tots els productes o serveis obtinguts en aquest lloc sigui la que espereu.
• els preus, quan s’indiquin, són merament orientatius i poden restar subjectes a errors.
• el contingut no implica mai cap assessorament professional ni jurídic. La informació continguda només ha de fer-se servir per mers efectes informatius, i mai per a la planificació o gestió d’un negoci o tracte, fins comercials o d’inversió o qualsevol altre.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals, així com la direcció de correu electrònic o l’adreça postal seran incorporades en un fitxer automatitzat propietat d’ OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. Aquestes dades només seran utilitzades per OBRADOR EDÈNDUM com un sistema d’identificació del client. Per exercir el dret d’oposició, accés, rectificació o cancel•lació de les vostres dades, adreceu-vos a OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. per correu electrònic ([email protected]) o postal (Plaça de la Llibertat, 5| 43420 Santa Coloma de Queralt). El lliurament d’aquest formulari suposa que ens autoritzeu expressament a utilitzar les vostres dades per informar-vos sobre les nostres activitats, serveis i productes, finalitat única i exclusiva del fitxer.
OBRADOR EDÈNDUM S.L.U., no transferirà les dades dels seus clients a terceres persones.

MARQUES

Les marques, logotips i qualssevol altres de propietat industrial que apareguin en aquesta pàgina web són propietat d’ OBRADOR EDÈNDUM S.L.U. Està prohibida la utilització d’aquestes marques sense la prèvia autorització escrita d’ OBRADOR EDÈNDUM S.L.U.
Copyright 2015 OBRADOR EDÈNDUM, S.L.U. Tots els drets reservats.