Obrador Edèndum és una editorial,
dedicada a la literatura humanística i científica,
establerta a Santa Coloma de Queralt l’any 2005.

Pertany a la Fundació Quer Alt —una institució creada per a la promoció cultural—
la qual cosa li permet de disposar d’una àmplia biblioteca de temàtica predominantment medieval. El seu àmbit d’edició comprèn l’assaig filosòfic i teològic, el pensament científic
i la literatura d’idees, sempre amb voluntat divulgadora. El catàleg agrupa les publicacions en quatre grans blocs temàtics: ciència, filosofia, literatura i medievalística.

Obrador Edèndum ofereix també a les institucions i als particulars uns serveis editorials que abasten publicacions de tota mena: llibres científics, textos commemoratius, anuaris, revistes, catàlegs, memòries o fullets informatius. Els serveis oferts comprenen
tot el procés d’edició: projecte global de la publicació, correcció gramatical i d’estil, disseny, maquetació, impressió i enquadernació.