Quaderns de Cultura

Els Quaderns de Cultura estan dedicats al tractament sumari, però no superficial, de temes de rigorosa actualitat que, alhora, també poden tenir un interès local. La cultura popular tradicional hi és present juntament amb les qüestions candents que ningú no pot defugir.