BIBLIOTHECA PHILOSOPHORUM MEDII AEVI CATALONIAE

L’activitat intel·lectual de l’edat mitjana, aplicada sobretot a la lògica, a la filosofia del llenguatge, a l’especulació física i a l’ontologia – amb preocupacions teològiques sempre latents –, fou molt fructífera en els Països Catalans. La col·lecció Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae es proposa divulgar aquest patrimoni desconegut, que reflecteix la riquesa del pensament medieval europeu. Amb aquesta intenció, oferirà el text original llatí o hebreu de les obres més representatives de l’activitat intel·lectual desenvolupada per pensadors vinculats d’una manera o altra a les terres de parla catalana al llarg de l’edat mitjana tardana, juntament amb traduccions catalanes i angleses.

Un consell editor vetlla per seleccionar treballs que assegurin la qualitat de les publicacions seguint uns criteris de publicació i un sistema d’avaluació per especialistes de prestigi en l’àmbit de la medievalística i l’edició de textos medievals (double-blind peer review) .


Traducció de l’obra llatina de Ramon Llull

L’obra intel·lectualment més ambiciosa de Ramon Llull — l’Art o combinatòria contemplativa de l’orant que raona sobre la fe cristiana — ens ha arribat sobretot en llatí. Tanmateix, l’edició crítica d’aquesta obra només és accessible als medievalistes. En edicions bilingües, la col·lecció vol posar-la a l’abast de tothom.

Un consell editor vetlla per seleccionar treballs que assegurin la qualitat de les publicacions seguint uns criteris de publicació i un sistema d’avaluació per especialistes de prestigi en l’àmbit de la medievalística i l’edició de textos medievals (double-blind peer review).

EXEMPLARIA SCHOLASTICA

Una miscel·lània que aplega la varietat d’interessos que tenien els medievals i la diversitat d’apreciacions que en fan els estudiosos actuals. Presenta doncs, obres significatives del món intel·lectual medieval juntament amb estudis rellevants sobre la cultura de l’edat mitjana. Tots el gèneres hi són acollits: poemes, tractats filosòfics, textos polítics, estudis de ciències naturals.