Retòrica nova

27,00 

Llull proposa una retòrica religiosa, basada en la bellesa i la veritat pròpies de cada ésser.

La Retòrica nova forma part d’un ambiciós projecte: repensar les disciplines escolars (les del trivium i el quadrivium) a partir dels conceptes i la combinatòria que proporcionava la visió cristiana inherent a l’Art. La retòrica de Llull és nova perquè, transcendint la tradició, fa que l’expressió, la bellesa i la persuasió se subjectin a la veritat pròpia de cada ésser. La doctrina que en resulta investiga la bellesa, l’ordre i l’adequació inherents a la paraula (verbum) i al discurs (sermo), i en treu preceptes vàlids per a per a la pregària i també per a l’oratòria civil. Aquests preceptes subratllen la funció instrumental de la paraula i la subordinen a l’obligació humana de servir Déu.

Cliqueu aquí per veure el sumari de l’obra o aquí per veure’n unes pàgines de mostra.