Enraonaments

Molts literats han pensat bé i molts pensadors han escrit bé. Tots ells han reflexionat sobre qüestions que no deixen d’interessar-nos: l’art i la bellesa, el valor de la cultura, el sentit de la vida i de la condició humana. En un temps de paraules gastades, les obres mestres de la literatura universal —sobretot els grans assaigs a mig camí entre la literatura i la filosofia— poden servir d’estímul per a la reflexió.

Altres llibres de literatura