Thumbnail

Vicent Ferrer

(València, 1350 – Vannes, 1419) Conegut sobretot com a orador fervent que entusiasmava les masses alhora que atreia l’atenció de les elits dirigents. Abans, però, de començar la seva carrera homilètica, es féu un nom com a filòsof. Disposem de dues obres filosòfiques seves escrites a Lleida, quan residia a l’escola que l’orde dominicà havia instaurat a la ciutat i on, de segur, mantenia estretes relacions amb els mestres de l’Estudi General: la Quaestio de unitate universalis i el tractat De suppositionibus.

Comparteix

Thumbnail