Thumbnail

Guiu Terrena

(~1270 – 1342) Intel·lectual prominent de l’Orde del Carme, professor a París i Avinyó, autor d’una obra filosòfica i teològica molt notable: diverses Quaestiones disputatae i nombrosos Quodlibeta. Fou bisbe de Mallorca (1321-1332) i d’Elna (1332-1342), formà part de comissions papals constituïdes per Joan XXII i intervingué activament en les controvèrsies sobre l’ortodòxia i el poder eclesiàstic en particular. Pensador independent, d’estil concís, curós i, a estones, vehement, s’expressà contra tot allò que l’Església del seu temps considerava una heretgia.

Comparteix

Thumbnail