Thumbnail

Pere Daguí

(1435-1500) probablement rebé la seva formació intel·lectual a Barcelona. L’any 1481 es trasllada a Mallorca, on fou professor de la nova escola d’estudis lul·lians, que aviat esdevingué un studium generale. L’any 1484, va a Roma per tal de defensar l’ortodòxia catòlica de la seva obra lul·lista, titulada Ianua artis. Durant la seva estada a Roma, probablement, va redactar un breu tractat sobre el concepte de la diferència, una qüestió que també tractà en obres posteriors. En les seves discussions sobre aquesta qüestió, Daguí va emprar elements tant de la tradició lul·lista com de la tradició escotista. Va passar l’útlima part de la seva vida a la cort itinerant dels Reis Catòlics, Isabel i Ferran, i retornà a Mallorca poc abans de la seva mort.

Comparteix

Thumbnail