Ramon Llull, un cristià enraonat

17,00 

L’Art lul·liana és un gran “ardit teològic” i no pas un “artefacte lògic”; és una combinatòria calidoscòpica de conceptes religiosos bàsics —bíblics i alcorànics— estructurada per configurar una metafísica d’orientació neoplatònica.

El nucli d’on arrenquen tots els aspectes del pensament de Llull és la seva passió per fer palesa la raonabilitat de la fe cristiana. Per tant, ni que l’Art lul·liana pretengui raonar sobre tots els sabers medievals, no és cap «raó pura» que subjugui la fe.

Mal que pesi als lul·listes seculars, l’Art lul·liana no és cap sistema lògic consistent, ideològicament neutre. És, més aviat, un rudiment de metafísica teista pensada per donar coherència i conferir raonabilitat a la teologia cristiana i, de retruc, a tots els coneixements medievals.

Cliqueu aquí per veure el sumari de l’obra o aquí per veure’n unes pàgines de mostra.