Pere Abelard. Un humanista del segle XII

35,00 

L’obra mestra inèdita de Lluís Nicolau d’Olwer: un assaig treballosament estructurat i curosament redactat.

Com a medievalista, Nicolau d’Olwer se sentí atret per la figura, enigmàticament atractiva, de Pere Abelard: un medieval humanista, un intel·lectual rigorós, un amant apassionat, un monjo extemporani.
El seu assaig inèdit sobre Abelard és, sens dubte, el seu opus
postumum, una obra treballosa, redactada al llarg d’una vintena
d’anys. Cal considerar-la una penetrant biografia intel·lectual,
basada en una crítica literària perspicaç, històricament ben
fonamentada. Interpretant amb solidesa els textos històrics i
doctrinals en què es basa, posa en relleu tot allò que pugui
revelar actituds i estats d’ànim personals. Descriu, doncs, amb
un estil captivador, els trets més rellevants de la personalitat de
Pere Abelard.

Cliqueu aquí per veure el sumari de l’obra o aquí per veure’n unes pàgines de mostra.