Els trobadors i la croada de Ricard Cor de Lleó

14,00 

Tement que les croades acabessin en un desastre, els trobadors donaren veu a les contradiccions subjacents al moviment croat.

Els trobadors inclosos en aquesta antologia posen en relleu els lligams que hi hagué entre la poesia trobadoresca i la ideologia de croada. Per la seva doble condició de protector de la cultura cortesa i de monarca vinculat a la croada, la persona de Ricard Cor de Lleó no se’ns mostra solament com un heroi amb perfils simbòlics —el «lleó» combatent com el descriuen els cronistes— sinó com el centre d’una sèrie de discursos poètics que expressen les ànsies i les recances vinculades a la reconquesta de Jerusalem. El corpus poètic dels croats trobadors no ofereix cap visió unificada de la croada. Ben al contrari, revela els múltiples dubtes que els medievals tenien sobre la viabilitat de l’empresa militar. Capficats per la possibilitat del desastre, els poetes donen veu a les contradiccions subjacents al moviment croat.

Cliqueu aquí per veure el sumari de l’obra o aquí per veure’n unes pàgines de mostra.