Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500)

30,00 

Estudis sobre les traduccions, els cançoners i diverses qüestions relatives a les literatures romàniques, especialment a  la catalana.

En el camp dels estudis filològics, les actes de les reunions d’especialistes són la via de difusió més habitual de les innovacions en el terreny de la investigació. Aquestes actes del col·loqui internacional, organitzat pel Grup Narpan, aborden problemes relacionats amb la transmissió dels textos medievals. Els estudis aplegats constitueixen aportacions importants sobre les traduccions al català i del català, sobre els manuscrits i el seu públic, sobre la gènesi dels cançoners catalans i sobre algunes altres qüestions relatives a les literatures romàniques dels segles XIII al XV.

Cliqueu aquí per veure el sumari de l’obra o aquí per veure’n unes pàgines de mostra.