Thumbnail

Godfrey H. Hardy

(Cranleigh, Surrey, 1877 – Cambridge 1947) Fou un dels matemàtics més brillants de la seva generació. Estudià a Cambridge, on també ensenyà fins l’any 1919, quan acceptà una càtedra de geometria a Oxford. Un any abans havia publicat un manual que, per la seva claredat i elegància, no ha cessat d’ésser reeditat (A Course of Pure Mathematics, 1918). L’any 1931 retornà a Cambridge per regentar la càtedra Sadlerian de matemàtica pura. Fou membre del Trinity College fins a la seva jubilació l’any 1942. Féu recerques importants en la teoria dels nombres i, especialment, la teoria de les funcions, gairebé sempre en col·laboració amb altres matemàtics (Collected Papers of G. H. Hardy, including joint papers with J. E. Littlewood and others, 1966-1979).

Comparteix

Thumbnail