Thumbnail

Irène Joliot-Curie

(París, 1897-1956) Filla de Pierre i Marie Curie, es llicencià en física i matemàtica (1920) i tot seguit ingressà a l’Institut du radium, dirigit per la seva mare, on preparà la seva tesi doctoral, defensada i publicada l’any 1925: Recherches sur les rayons alpha du polonium. Oscillation de parcours, vitesse d’émission, pouvoir ionisant. L’any següent es casà amb el físic Frédéric Joliot juntament amb el qual obtingué el premi Nobel de química l’any 1935.

Comparteix

Thumbnail