Thumbnail

Thomas Nagel

(Belgrad, 1937) Professor de filosofia a la Universitat de Nova York. Format a les universitats de Cornell i Oxford es doctorà a Harvard sota la direcció de John Rawls. Ensenyà a Berkeley, i posteriorment a Princeton, on fou col·lega de Saul Kripke i David Lewis. En oposició al reduccionisme imperant en la filosofia analítica, Thomas Nagel, en un article vigorós: «What Is it Like to Be a Bat?» (1974), fonamentà la filosofia de la ment en la distinció radical entre allò que és subjectiu —i, doncs, no observable científicament— i allò que és objectiu —i, doncs, accessible a qualsevol observador—. Raonant des de múltiples punts de vista, en els assaigs Mortal Questions (1979), The View From Nowhere (1986) i Other Minds: Critical Essays (1999), Thomas Nagel sosté que tothom tendeix naturalment a assolir una visió unificada del món. Això no obstant, malgrat que arrenqui de la subjectivitat, aquesta aspiració no ens duu inevitablement a cap mena de solipsisme o relativisme. La reflexió ens permet d’ésser raonablement realistes i ens invita a ésser enraonadament responsables de les nostres accions. El seu darrer assaig Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False (2012), agosaradament crític, ha suscitat vius debats.

Comparteix

Thumbnail