Thumbnail

Sebastià Bonet

(Barcelona, 1943) Professor emèrit del departament de filologia catalana de la Universitat de Barcelona. És llicenciat en física per la Universitat de Barcelona (1965), ha obtingut un diploma d’estudis avançats en astrofísica per la Sorbona (1967). Doctor en filologia catalana, per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre els manuals gramaticals i la llengua normativa —un estudis de gramatografia catalana contemporània—, ha centrat la seva recerca en tres àrees: la sintaxi, la gramatografia i l’obra de Salvador Espriu, de qui és nebot. Ha publicat l’edició crítica de Primera història d’Esther (1995) i, juntament amb Joan Solà, Sintaxi generativa catalana (1986).

Comparteix

Thumbnail