Ciència, diners i política. Assaig d’interpretació

20,00 

Un assaig que proposa una visió crítica del passat per tal d’analitzar els recents canvis en la ciència actual.

Aquest assaig tracta de la ciència en relació amb la política i l’economia, avui dia i en el passat. Intenta copsar la varietat de maneres de producció del saber al llarg del temps, els vincles complexos que uneixen el saber amb el funcionament de la societat, com també vol comprendre el canvi profund que vivim des de fa dues o tres dècades. Reflexiona, a més, sobre les transformacions de les ciències entre el segle XVI i el segle XIX, i sobre les noves interaccions que s’establiren entre la producció de sabers i les institucions socials i polítiques. S’atura després en l’activitat científica predominant entre els anys 1870 i 1970, un moment esencial de transformació que ens marca encara profundament. L’objectiu explícit és elaborar una visió crítica del passat que permeti analitzar amb rigor els canvis que han tingut lloc recentment. Finalment, s’ocupa del període més recent i precisa en què consisteix la nova relació de la tecnociència amb les finances, amb la producció industrial i amb els diversos règims polítics de les democràcies europees. Proposa, doncs, una anàlisi del nou equilibri que preval avui dia entre ciència oberta i ciència privada, i reflexiona sobre els reptes que la ciència planteja a les societats i als individus de l’inici del segle XXI.

Cliqueu aquí per veure el sumari de l’obra o aquí per veure’n unes pàgines de mostra.