Thumbnail

Dominique Pestre

Historiador de la ciència francès, format inicialment com a  físic, que ha dedicat la seva recerca a l’estudi de les implicacions socials de la ciència contemporània. Els seus primers estudis versaren sobre la física i els físics francesos del segle passat: Physique et physiciens en France, 1918- 1940 (1984); Louis Néel, le magnétisme et Grenoble. Récit de la création d’un empire physicien dans la province française: 1940-1965 (1989). Posteriorment s’interessà per la formació de les grans instal·lacions científiques de la ciència actual i formà part de l’equip d’historiadors que estudiaren els orígens del Centre Europeu de Recerca Nuclear, amb seu a Ginebra: History of CERN, vol.1: Launching the European Organization for Nuclear Research (1987); vol. 2: Building and Running the Laboratory (1990). Darrerament el seu interès s’ha desplaçat cap a l’anàlisi de la pràctica científica i les relacions entre ciència, política i societat: Introduction aux Science Studies (2006); Historical Perspectives on Sciences, Society and the Political (2007). Actualment és director del Centre Alexandre Koyré (París), associat al Centre de Recherche en Histoire des Sciences et des Techniques, institució acadèmica que col·labora amb el CNRS i el Muséum National d’Histoire Naturelle.

Comparteix

Thumbnail