L’ordinador i el cervell | Els ordinadors i la intel·ligència

14,00 

Dos assaigs que són el fruit dels coneixements acumulats en camps distints però confluents: la neurociència i la informàtica.

L’ordinador i el cervell, de John von Neumann, i Els ordinadors i la intel·ligència, d’Alan Turing, escrits poc abans de la mort prematura de llurs autors, són el fruit de la saviesa que tots dos havien acumulat sobre els camins paral·lels de la neurociència i la informàtica. Es tracta de dues reflexions extraordinàriament lúcides sobre una disciplina filla de les matemàtiques, la incipient informàtica de mitjan segle XX. Els dos textos són complementaris: el de Von Neumann se centra sobretot en el maquinari, és a dir, en les possibilitats de l’estructura electrònica dels ordinadors per a emular l’estructura neuronal del cervell; el de Turing, en canvi, reflexiona sobre aspectes que avui anomenaríem de programari o fins i tot d’intel·ligència artificial. Si bé hem de reconèixer que conceptes tan ambiciosos com cervell electrònic i intel·ligència artificial —en què indubtablement es fonamenten les idees de Von Neumann i Turing— no han permès de crear enginys dotats d’intel·ligència artificial, tanmateix, cal admetre que en altres aspectes la informàtica actual ha superat àmpliament les expectatives que fa cinquanta anys generaren les aportacions de Von Neumann i Turing. En efecte, podem dir que, gràcies a ells, la potència de càlcul i de memòria dels ordinadors actuals pot començar a suplir les mancances del procés cognitiu humà.

Cliqueu aquí per veure el sumari de l’obra o aquí per veure’n unes pàgines de mostra.