ESCRINY

Al llarg dels segles, les grans visions del món han sorgit de les opcions vitals i de les concepcions religioses que han nodrit intel·lectualment la vida humana. Però quina realitat hem d’atribuir als valors amb què regulem la conducta? Podem justificar les apreciacions estètiques? Què és una societat justa? Quin sentit tenen les creences religioses? Què és la naturalesa en què vivim? Té límits la nostra capacitat de conèixer-la? Sense defugir els escrits treballosos, la col·lecció vol oferir textos àgils que invitin a pensar rigorosament.

Altres llibres de filosofia