ESCRINY

La ciència no és simplement un sistema teòric o un conjunt d’aforismes, a quin més enginyós: la ciència interactua de moltes maneres, materials i tangibles, amb el nostre cos, la nostra societat i el nostre entorn. La ciència és contemplació, però també acció: adquirir una cultura científica ha de permetre al ciutadà d’entendre la ciència, però també d’actuar sobre la ciència en qüestions que l’afecten directament.

Estudi general

La ciència és teoria, però també acció. La cultura científica implica, doncs, posseir coneixements científics, però també actuar críticament sobre la ciència en aquelles qüestions que afecten directament tothom. En aquest sentit, els ciutadans no sols s’han d’interessar per  la política parlamentària, sinó que també han d’intervenir en el debat sobre les repercussions socials de la tècnica.