La tanka catalana

19,00 

Les tankes en català constitueixen un cos poètic del tot excepcional en el panorama de la literatura mundial.

A partir del primer recull de tankes de Carles Riba, publicat l’any 1938, aquesta forma poètica d’origen japonès fou àmpliament conreada en la literatura catalana. L’empraren poetes de renom que contribuïren a crear un cos poètic molt coherent i, cal dir-ho, excepcional en el panorama de la literatura mundial. En efecte, els grans poetes occidentals que cultivaren profusament la forma de l’haiku, no havien prestat pas a la tanka la mateixa atenció que rebia a Catalunya. Els articles que figuren en aquest volum abasten tres grans camps. El primer comprèn reflexions sobre l’ús que de la forma japonesa importada han fet els poetes catalans; el segon aplega estudis sobre diversos aspectes d’aquest corpus poètic; el tercer, circumscrit a assaigs sobre la traducció i la creació poètiques, posa en relleu la importància que la tanka ribiana té encara en la nostra literatura.

Cliqueu aquí per veure el sumari de l’obra o aquí per veure’n unes pàgines de mostra.